Home

http://www.youtube.com/watch?v=Tt8p5AxJn18

Ta bean in Eirinn a phronnfadh sead damh is mo shaith le n-o
‘S ta beann in Erinn is sa binne leithe mo rafla ceoil no seinm thead
Ata bean in Eirinn is niorbh fhearr le beo
Mise ag leimnigh no leagtha ! gcre is mo tharr faoi fhod
Ta bean in Eirinn a bheadh ag ead, liom mur bhfaighinn ach pog
0 bihean ar aonach, nach ait an sceala, is mo dhaimh fein leo
Ta bean ab fhearr lom no cath is cead dhiobh nach bhfagham go de
Is ta cailin speiruil ag fear gan bhearla, dubghranna croin

Ta bean a dearfaidh da siulainn leithe go bhfaighinn an t-or
Is ta bean ‘na leine is is fearr a mein no na tainte bo
Le bean a bhuairfeadh baile an mhaoir agus clar thin eoghaln
Is ni fhaicim leigheas ar mo ghalar fein ach scaird a dh’ol

┬áCheers ya’ol!

Advertisements